Selepas berjaya mengubahsuai beberapa tema sebelum ini, kali ini saya ingin menambah sedikit kod Google Snippets untuk tema Thesis. Ini adalah disebabkan bahagian pilihan ‘Teaser’ didalam tetapan hanya memaparkan tarikh sahaja di ruangan ‘teaser_date’. Jika tiada ubahsuai dibuat, ‘error’ seperti ‘Hcard’ akan keluar dari keputusan ujian Google Snippets tersebut walhal kita telah mengubahsuai kod untuk paparan biasa tema Thesis. Post mortem telah dibuat bagi membolehkan fungsi ‘teaser’ boleh digunakan oleh rakan-rakan blogger. Apa yang saya lakukan hanyalah meminjam kod di fail ‘content.php’ dan meletakkannya di fail ‘teaser.php’. Tiada pengubahsuaian besar dan setakat ini ianya berfungsi dengan baik tanpa konflik dengan tetapan paparan Thesis biasa dan paparan ‘teaser’.

Hanya tarikh shaja yang dipaparkan. Tiada admin.

Langkah-langkah

  1. Login ke Cpanel
  2. Pilih folder theme -> Thesis -> lib -> functions -> edit fail teaser.php
  3. Cari kod seperti dibawah :-
function thesis_teaser_date($post_count, $post_image)

{

global $thesis_design;
$date_formats = thesis_get_date_formats();
$use_format = ($thesis_design->teasers['date']['format'] == 'custom') ? stripslashes($thesis_design->teasers['date']['custom']) : $date_formats[$thesis_design->teasers['date']['format']];
echo '<abbr class="teaser_date published" title="' . get_the_time('Y-m-d') . '">' . get_the_time($use_format) . "</abbr>n";

}


Ubah supaya sama seperti kod berikut.

function thesis_teaser_date($post_count, $post_image)

{

global $thesis_design;
$date_formats = thesis_get_date_formats();
$author = '<a href="' . get_author_posts_url(get_the_author_ID()) . '" class="url fn"' . $nofollow .'>' . get_the_author() . '</a>';
$use_format = ($thesis_design->teasers['date']['format'] == 'custom') ? stripslashes($thesis_design->teasers['date']['custom']) : $date_formats[$thesis_design->teasers['date']['format']];

echo 'By : <span class="headline_meta"><span class="author vcard$fn">' . $author . '</span></span> at <abbr class="updated" title="' . get_the_time('Y-m-d') . '">' . get_the_time($use_format) . "</abbr>n";

}

bedah2.. :)..rasa pelik lak wat entry taip kod..huhu