Tema Genesis juga adalah salah satu tema yang menggunakan ‘framework’ untuk memastikan kelancaran pengantaramuka WordPress dan pengguna. Ianya ringkas dan turut dilengkapi dengan SEO terbina didalamnya. Setelah dianalisis untuk dibedah, saya hanya menjumpai satu sahaja ‘error’ iaitu masalah ‘microformat updated’ yang kebanyakkannya telah saya jumpai didalam operasi ‘pembedahan’ tema sebelum ini untuk melepasi ujian Google Snippets. Saya hanya menggunakan ‘fresh install’ WordPress dan tiada plugin digunakan selain GPAISR dan menggunakan tetapan standard tanpa ubahsuai mengikut setiap pengguna. Jika hendak diikutkan, ianya tidak mempengaruhi kerana kebanyakkan kod ‘microformat’ ini diletakkan didalam fail ‘functions’ dan ‘shortcode’ tema tersebut.

Error Updated
Pengguna tema ini hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut untuk mematuhi standard Google Snippets. Rakan-rakan blogger diingatkan supaya perlu melakukan ‘backup’ supaya jika terdapat kesalahan, ianya boleh dibaik pulih dengan kadar segera.

  1. Login Cpanel
  2. Pilih wp-content -> themes ->tema Genesis -> lib -> edit fail shortcodes.php
  3. Cari kod dibawah dan gantikan “date published time” dengan “updated“.

function genesis_post_date_shortcode( $atts )

 {

$defaults = array

(
'format' => get_option( 'date_format' ),
'before' => '',
'after' => '',
'label' => ''
);

$atts = shortcode_atts( $defaults, $atts );

$display = ( 'relative' == $atts['format'] ) ? genesis_human_time_diff( get_the_time( 'U' ), current_time( 'timestamp' ) ) . ' ' . __( 'ago', 'genesis' ) : get_the_time( $atts['format'] );

$output = sprintf( '<span class="date published time" title="%5$s">%1$s%3$s%4$s%2$s</span> ', $atts['before'], $atts['after'], $atts['label'], $display, get_the_time( 'Y-m-dTH:i:sO' ) );

return apply_filters( 'genesis_post_date_shortcode', $output, $atts );

}

Hasilnya adalah seperti berikut:-

function genesis_post_date_shortcode( $atts )

 {

$defaults = array

(
'format' => get_option( 'date_format' ),
'before' => '',
'after' => '',
'label' => ''
);

$atts = shortcode_atts( $defaults, $atts );

$display = ( 'relative' == $atts['format'] ) ? genesis_human_time_diff( get_the_time( 'U' ), current_time( 'timestamp' ) ) . ' ' . __( 'ago', 'genesis' ) : get_the_time( $atts['format'] );

$output = sprintf( '<span class="updated" title="%5$s">%1$s%3$s%4$s%2$s</span> ', $atts['before'], $atts['after'], $atts['label'], $display, get_the_time( 'Y-m-dTH:i:sO' ) );

return apply_filters( 'genesis_post_date_shortcode', $output, $atts );

}

Jebeng Otaiβ„’

selamat error die skit jer..huhu πŸ™‚

btul ker ni theme genesis bro aelfi ??